Introduction in Swedish

Vad är Yggio?

Yggio är Sensatives IoT-integrationsplattform, som ur användares och tjänsters perspektiv tar bort komplexiteten som olika IoT-tekniker för med sig. Det gör det helt enkelt lätt att använda moderna IoT-tekniker, utan att djup kunskap om dem krävs.

Yggio har konstruerats för att undvika fastlåsning i diverse vertikala lösningar, och för att kunna dela infrastruktur och tjänstelösningar mellan en mängd uppkopplade enheter och system.

Tjänster kan fritt utvecklas av 3:e part för speciella tillämpningar, och där Yggios förmågor utnyttjas för kommunikation med underliggande enheter och system. Informationsutbytet mellan enheter och tjänster sker via ett standardiserat tekniskt gränssnitt (API).

Yggio bidrar också med användargränssnitt för att styra och övervaka uppkopplade enheter.

Nedan översiktsbild visar de underliggande systemen och enheterna (t.ex. enstaka enheter eller system i form av brandlarm, pumpar, m.m.), de överliggande tjänsterna (services) som kan vara en larmtjänst, en app för din Smarta Hem-prylar, eller t.ex. ett fastighetsstyrningssystem Däremellan visas Yggio i grönt, som utgör kommunikationslänken mellan de båda världarna.

yggio-simple-overview

Vad gör Yggio?

Hantering av kommunikation

I och med att Yggio kan kopplas upp mot olika teknologier, så som till exempel WiFi, Modbus BlueTooth, LoRa och Z-wave, så undviks behovet av en mängd olika specialanpassade tjänster för att styra en mängd enheter.

Yggio underlättar för användare och tjänsteutvecklare genom att tolka unika egenheter från IoT-produkter och andra system inom en stor mängd användningsområden och från olika tillverkare. Olika kommunikationstekniker, protokoll och produkter kan hanteras inom en och samma lösning, och agera kommunikatör för tjänsterna som har behov av informationsutbyte.

Med hjälp av inbyggda översättningsmoduler för varje specifik enhetstyp, så kan användaren läsa informationen i klartext, trots den komprimering, kryptering och en mängd olika, och ibland komplexa, dataformat som IoT-enheter oftast använder i sin dataöverföring.

Fördelar med Yggio

En underliggande tanke är alltså att hantera hela komplexiteten från underliggande enheter, kommunikationstekniker och protokoll, för att väsentligt minska nödvändiga investeringskostnader och utvecklingstid för tjänsteutveckling.

En annan huvudprincip är att minska kostnaden för infrastruktur genom att på ett säkert och enkelt sätt möjliggöra delning av information mellan system. Detta öppnar då upp för tjänsteutveckling inom, idag, oprovade områden.

Användargränssnitt

Kontrollpanel

Yggios Kontrollpanel ger en god överblick över status för samtliga inkopplade enheter. Härifrån kan man också konfigurera enheter, hantera accessrättigheter, och t.ex. läsa av larm. Man kan justera rättigheter för samtliga noderna individuellt, så att man har kontroll på vem som kan ta del av informationen som enheterna producerar.

control-panel

Varje enhet kan öppnas i en egen vy, varifrån enhetens värden och status kan läsas, rättigheter kan styras och konfigurationsparametrar kan laddas ned till enheten.

device-view

Location Manager

Information från sensorer och övriga system kan presenteras med hjälp av Yggios Location Manager. Denna visar enheters placering på karta och ritningar, samt presenterar informationen i diagram och grafer.

location-manager

location-manager

Regelsättning/automation

En inbyggd regelmotor möjliggör flexibel automation för att ta in information från olika informationskällor, och styra valfri utrustning. Detta kan programmeras via ett enkelt användargränssnitt. Regelsystemet är i form av om detta händer, och denna situation föreligger, gör då så här, eller if this-then that).

rule-engine

Vidare teknisk information

För mer detaljerad information vänlig läs övriga sektioner på https://staging.yggio.net/docs/

För vidare teknisk information så hänvisas till Yggios API-dokumentation här: https://staging.yggio.net/swagger